Đọc Vị Bản Thân Làm Chủ Cuộc Đời

Chúng ta thường mong muốn đọc vị được người khác nhưng quên việc hiểu chính mình đọc vị mệnh số của chính mình đang vận hành ra làm sao để từ đó mà quản trị và làm chủ được các dòng năng lượng đó Biết để khôn ngoan và chuyển hóa trí tuệ hơn, chứ không phải biết để sợ hãi

ABOUT KHƯU HƯƠNG

THAM GIA CỘNG ĐỒNG

Nhận kiến thức mới hàng tuần và thông báo về các talkshow & hội thảo miễn phí