Phong Thủy Dự Đoán Năm 2023

PHONG THỦY DỰ ĐOÁN NĂM 2023

Năm hai ngàn hai ba
Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá
Nên làm tròn việc nhỏ
Tích tiểu mới đi xa...

Hỗ Trạch Phong Đại Quá
Quá đáng sẽ giáng hoạ
Bồi dưỡng tài đức lớn
Thì mới đi được xa...

Quẻ biến Lôi Hoả Phong
Làm đúng những điều đúng
Gieo nhân lành gặt quả
Hậu cát dẫu tiền hung...

Ngành Thủy sẽ gặp thời
Giải trí và vận tải
Du lịch sẽ phục hồi
Dẫu nguy cơ thủy nạn...

Ngành Mộc sẽ vượng lên
Nông nghiệp, may mạnh thêm 
Tài chính thanh lọc liền
Ngân hàng nhiều động biến... 

Ngành Kim sẽ hái lộc
Cơ khí và linh kiện
Sắt thép sẽ đi lên
Ô tô cũng phát triển...

Ngành Hoả gặp đại hạn
Xăng dầu nhiều biến động
F&B còn nạn
Điện sẽ gặp khó khăn...

Hành Thổ gặp vận suy
Bất động sản dân dụng
Suy giảm mức ngậm ngùi
Trừ đất làm công nghiệp...

Đối với từng cá nhân
Cần sống thực, hiện thực
Quy hoạch lại nguồn lực
Bỏ những thứ phù hoa...

Bỏ ham danh, hám lợi
Chuyển ham học, ham làm
Hướng thiện và hướng thượng
Mở TRÍ và mở TÂM...

Chuyên gia Nguyễn Ngoan  - Chủ tịch Mandala phong thủy 

 

#Mandala #Phongthuy 
#Mandalaphongthuy
#Chuyengianguyenngoan
#MandaHome
#KhưuYHương

ABOUT KHƯU HƯƠNG

THAM GIA CỘNG ĐỒNG

Nhận kiến thức mới hàng tuần và thông báo về các talkshow & hội thảo miễn phí