KHƯU HƯƠNG
TRUYỀN NHÂN MANDALA PHONG THỦY

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI:

Co-Founder Kho Sim Phong Thủy Khổng Tước Miền Nam

Co-Founder / CEO Công ty TNHH MANDAHOME

 

CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ TRẢI QUA:

-Founder Công ty TNHH MTV Văn Phòng Phẩm Morning Star
-Business Development - Phát triển kinh doanh vật phẩm nhận diện thương hiệu Nguyên Thiệu
 

BẰNG CẤP & CHỨNG CHỈ:

-Tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Doanh Nghiệp, Trường Tin Học Kinh Tế Sài Gòn.
-Tốt nghiệp Bộ Môn Phong Thủy – Mandala Master Pro Level
-Tốt nghiệp Bộ Môn Năng Lượng Vũ Trụ Reiki – Senior Level
-Tốt nghiệp Bộ Môn Nhân Tướng Học – Senior Level

Tư Tưởng

July 19, 2023

Chất lượng tư tưởng của bạn xác định trải nghiệm thực tại của bạn ☘️

Phong Thủy Trong Thẩm Mỹ Làm Đẹp

January 1, 1970

⚛️ TÀI DO ĐỨC DƯỠNG, TRÍ TÙY TÂM SINH. NGƯỜI MUỐN KIẾM TIỂU TÀI THÌ DỰA VÀO SỨC, KIẾM ĐẠI TÀI THÌ LẠI PHẢI DỰA VÀO ĐỨC. NGƯỜI MÀ ĐỨC KHÔNG NHIỀU, TÂM KHÔNG THIỆN THÌ CHẲNG THỂ CÓ ĐƯỢC ĐẠI TÀI. CỔ NHÂN CÓ CÂU “HẬU ĐỨC TẢI VẬT”, CHỈ MỘT NGƯỜI CÓ ĐỨC ĐỦ LỚN MỚI CÓ THỂ DUNG CHỨA ĐƯỢC VẠN VẬT. MUỐN KIẾM TIỀN, MUỐN PHÁT TÀI THÌ TRƯỚC TIÊN TU DƯỠNG TÂM TÍNH BẢN THÂN. MỘT NGƯỜI CHỈ KHI CÓ ĐẦY ĐỦ ĐỨC HẠNH THÌ MỚI CÓ ĐƯỚC TÀI PHÚ TRÒN ĐẦY. ☯️ Manda Home _ vì cuộc sống hạnh phúc

ABOUT KHƯU HƯƠNG

THAM GIA CỘNG ĐỒNG

Nhận kiến thức mới hàng tuần và thông báo về các talkshow & hội thảo miễn phí