Ngày 25/05/2022 Người chưa thu phục được mình Mà muốn phục người là điều không thể

Người chưa thu phục được mình MÀ muốn phục người là điều không thể 

#MandaHome
#Vì_cuộc_sống_hạnh_phúc

ABOUT KHƯU HƯƠNG

THAM GIA CỘNG ĐỒNG

Nhận kiến thức mới hàng tuần và thông báo về các talkshow & hội thảo miễn phí